• ółążść‡

 

Droga Krzyżowa : Pan Jezus do Alicji Lenczewskiej

„† Obecnie tylko droga dziecięcego oddania uchronić może wiele ludzi od agresji szatana, który rozszerza swe panowanie nad światem.

DLATEGO TERAZ TĄ DROGĘ UKAZAŁEM LUDZIOM.

Dawniej bardziej potrzebne były długotrwałe ćwiczenia ascetyczne. Teraz nie ma na to, ani czasu, ani warunków ze strony świata. Trzeba się rzucić w Moje ramiona - a Ja powoli będę przemieniał, chronił i prowadził. Nie ma czasu na własne o wiele wolniejsze wysiłki i ćwiczenia. Każda droga, jaką daję ludzkości jest na określony czas. Potem daję inną, bardziej odpowiednią. Nie trzeba się trzymać kurczowo tego, co było doskonałe kiedyś.

Lepiej rozpoznawać znaki czasu i poddawać się Moim aktualnym inspiracjom. Mój Kościół wiele zawinił przez swój schematyzm i konserwatyzm. Często na siłę muszę przełamywać zasiedziałość w starych formach, już mało przydatnych.”

"Świadectwo" Alicja Lenczewska

 

Stacja I Pan Jezus na śmierć skazany

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył Jaka jest twoja sprawiedliwość?"- Co jest moim grzechem teraz?

+Pewność siebie, swoich racji i opinii, bo oskarżasz bardziej innych, niż siebie. Wiedz dziecko Moje, że głównym oskarżycielem jest szatan, i on to właśnie inspiruje w twym umyśle tendencje do śledzenia zła w innych i niejednokrotnie mówienia o tym. A także rozgoryczenie w sercu i żal z powodu własnej niedoskonałości.

To w jakich barwach widzisz ludzi, zależy od twojego serca. Od przezroczystości serca, dzięki której Moja Miłość może przenikać na zewnątrz i oświetlać to, na co patrzysz.

Czyste serce pozwala na dostrzeganie prawdy - zarówno dobra, jak i zła- przez pryzmat Mojej Miłości Miłosiernej w sobie i w innych."„Gdy pojawiają się w twoim sercu krytyczne i złe myśli - módl się za ludzi, których dotyczą. Na każdą taką myśl odpowiadaj żarliwą modlitwą, a pokusa zniknie. Nieżyczliwość w twoim sercu zabija zarówno ciebie, jak i tego, do kogo się odnosi.

Nieżyczliwe myśli o kimś popychają tego człowieka ku złu, otaczają złem i utrudniają wydobycie się ku dobru.

Myśli dobre wspomagają i kierują ku Dobru. Nieżyczliwość w sercu niszczy i ciebie, i tego komu jesteś nieżyczliwa.

Życzliwość buduje.”

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja II Pan Jezus bierze Krzyż na swoje ramiona

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył .

Jaka jest twoja ofiara?„Każda modlitwa i każde westchnienie dziecka Mojego w intencji dusz zagrożonych i ginących jest skarbem:

ratunkiem przynoszącym ocalenie i pomoc w tym obecnym, jakże trudnym czasie.” (...)

„Trzeba pielęgnować pokój serca i Moją Miłość Miłosierną wobec zagubionych braci. Błogosławić i oddawać Mi każdego .

Bardzo troszczyć się i wspomagać kapłanów, bo piekło całe rzuciło sie na nich w różnoraki sposób.”„Trzeba dzielić się z ludźmi wszystkim. Czasem też. Bywa, że jest to dar cenniejszy niż inne. Nie żałuj czasu na rozmowy, które są pożyteczne, które pomagają przychodzić do Mnie i być ze Mną Moim dzieciom.”

(...) „Trzeba ludziom pomagać. I trzeba się spieszyć, żeby zdążyli zanim skończy się czas dany im.

Zanim skończy się czas dany temu światu. Mało jest już tego czasu. Bardzo mało...”

"Świadectwo" Alicja Lenczewska

„† Pragnę, by ludzie rozpoznawali Mnie w tobie, ażeby przebywając z tobą, czuli, że przebywają ze Mną. Pozwól, żeby tak było.”

„Świadectwo” 829, Pan Jezus do Alicji Lenczewskiej

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja III Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył Jaka jest twoja pokora?„Najbardziej bolesne pomyłki są wtedy, gdy ktoś pragnie działać dla Mnie, ale nie liczy się z Moją wolą, bo wydaje mu się; że wie, i że potrafi sam ustalić, co jest dobre - co jest zgodne z Moją wolą.

To częsty błąd Moich sług. To błąd pychy polegający na przypisywaniu sobie umiejętności rozeznania.

O rozeznanie ciągle prosić trzeba, i to prosić z pozycji, że się nic nie wie. Bo rzeczywiście tak jest.”

"Świadectwo" Alicja Lenczewska„Wszystko, co w twoim obcowaniu z ludźmi rani ich, co jest przyczyną ich smutku, cierpienia i łez jest twoim upadkiem - o ileż większym, jeśli w swoim zaślepieniu pychą i egoizmem niedostrzeżonym.

Jakże wielkim upadkiem twoim jest napełnienie czyjegoś serca żalem, niepokojem, złością - pchnięcie kogoś by upadł, by gasła w nim miłość.

Jest to twoim upadkiem także wtedy, gdy trwasz w błędzie i wydaje ci się, że masz rację, że tak trzeba, czy można.

Strzeż sie tego, bo to największy twój upadek spowodowany brakiem pokory i miłości i wielkie zło uczynione innym.”(...)

„Każdy upadek jest szansą powstania, by ukochać jeszcze bardziej”

-"Słowo Pouczenia " Alicja Lenczewska

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja IV Pan Jezus spotyka swoją Matkę

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Jaka jest twoja współpraca z Moją Matką w ratowaniu dusz? Jaka z ludźmi?„Jeżeli pojawia się w twoim sercu złość i jakiekolwiek jej owoce (niezadowolenie, zazdrość, pretensje, nieżyczliwość, rozdrażnienie, niecierpliwość, podejrzliwość itp), to wiedz, że przystąpił do ciebie szatan i chce działać przez ciebie, chce uczynić cię swoim narzędziem wobec bliźnich twoich i wobec świata.

JEŚLI CHCESZ ZACHOWAĆ SWOJE SERCE W CZYSTOŚCI, NIE POZWÓL NA ŻADEN CIEŃ ZŁOŚCI W NIM.

Wzywaj Imienia Mojego, uciekaj się w obronę Matki Mojej, pragnij dobra dla wszystkich i okazuj Miłość Moją każdemu. „ (...)

„Maryja - Moja Matka nie uczyniła nic ponad oddanie się Bogu. Jej nieustające „fiat” sprawiło, że była pełna łaski - to jest Miłości Bożej, przeniknięta nią, przesączona, ciągle na nowo rodząca się i rozkwitająca w tej Miłości.

Miłość to Bóg. Świętość Maryi to świętość Moja w Niej: Czcić Maryję - to czcić Boga w Maryi. Taki w zamyśle Bożym jest i ma być każdy człowiek. I tacy byli pierwsi ludzie do chwili buntu przeciw Bogu, gdy odwrócili się, by pójść za radą szatana. To jest historia ludzkości. Ale to jest też historia każdego człowieka i twoja historia rozpięta pomiędzy postawą Maryi i postawą Ewy. A więc walcz pod wodzą Maryi, abyś stawała się coraz bardziej oddana i aby twoje „fiat” obejmowało coraz szerzej i głębiej twą duszę i twoje życie w świecie. „Słowo Pouczenia” Alicja LenczewskaKtóryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami i Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

 

Stacja V Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść Krzyż Panu Jezusowi Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył Jaka jest twoja gorliwość w służbie?"Po co tyle myślisz o sobie, o swoich odczuciach i sytuacjach? Porzuć to, stań się wolna od zajmowania się sobą. Bądź tylko dla Mnie. Zawsze gotowa na wszystko, wyczekująca na Mój znak. Spragniona tylko Mnie i Mnie wypatrująca wszędzie i zawsze ." (...)

„Świętość Ja daję tym Moim dzieciom, które dla Mnie zapomniały o sobie i dla siebie niczego nie pragną.

Które jak Ja dla was potrafią z miłością i pokojem znosić prześladowania i upokorzenia - dla chwały Mojej.

Strzeżcie się, bo szatan jak lew ryczący krąży wokół was i patrzy kogo pożreć"

"Świadectwo " A. Lenczewska

„-Czy zbyt schematycznie się modlę?

† Częściowo tak. Możesz odmawiać mniej, ale bardziej żarliwie, ze zrozumieniem i wczuwaniem się w każde słowo.

Tak, aby podczas rozmowy ze Mną twoje myśli nie błądziły gdzie indziej. Nie czas i Ilość jest ważna, ale jakość- zjednoczenie ze Mną podczas modlitwy. Jeśli się z kimś rozmawia, trzeba całą uwagę skupić na nim. Rozumieć go i czuć jego reakcję na twe słowa. Wobec Mnie tym bardziej. Modlitwą może stać się wszystko, cokolwiek robisz, jeśli robisz to zjednoczeniu ze Mną. Unikaj schematów i rutyny. Zbyt wiele jest jej w Kościele i modlitwach ludzi. Ja pragnę serca, autentyczności, a nie słów i gestów.

"Świadectwo" 120 Pan Jezus do A.Lenczewskiej

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja VI Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył Jakie jest twoje miłosierdzie?

 

„- Gdybym mogła spowodować to, aby wszyscy kochali Cię...

† Możesz dużo. Módl się za innych, módl się za cały świat zagubiony i zniewolony złem. Módl się, aby ratować kogo się da i póki jest taka możliwość. Módl się za twoje koleżanki, za sąsiadów, za ludzi ci znanych i nieznanych, którzy odeszli od Mojej Miłości, którzy jej nie chcą. Tak niewiele czasu zostało i tak straszna zagłada wisi nad światem - nad moimi umiłowanymi dziećmi .

Moje Rany krwawią nieustannie i tyle Mojej Ofiarnej Krwi płynie na marne.  Chcę ich oczyścić tą Krwią ,wyzwolić i uratować. Pomóż...”

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja VII Jezus po raz drugi upada pod Krzyżem

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Co czynisz by uchronić od upadku siebie i innych?

"Znaki czasu są ostrzeżeniem i wołaniem Ojca o opamiętanie się synów marnotrawnych szukających pokarmu wśród świń - zwierząt nieczystych. Ale władca "świń" nie daje pokarmu do życia i konieczne jest dokonanie wyboru (o ile ma się jeszcze rozum): śmierć z głodu i nędzy, albo powrót do Ojca. Roztrwoniły dzieci Moje Moją Miłość, okradają z niej braci i siostry swoje i zamykają w "zagrodzie świń".

KTÓŻ STANIE W ICH OBRONIE, KTO UKAŻE MIŁOŚĆ MOJĄ - DROGĘ OCALENIA.

O, dziecko Moje, czym ma być serce twoje - skoro daję ci poznać prawdę czasu obecnego i nadchodzącego ?

Czym ma być serce twoje dla braci i sióstr twoich tak bardzo potrzebujących schronienia?"

 

"Módl się za dusze poświęcone Mi, aby dochowały wierności. Ofiaruj sie za nie. Wiele wsparcia potrzebują.

Podczas Eucharystii ofiaruj się za kapłana, który ją sprawuje, aby święty był, jak Ja jestem święty.

W modlitwie: za tych, których znasz i za tych, których nie znasz. Powołanie kapłańskie i zakonne nie jest łatwe. Pomagaj nieść im ten ciężar, wspieraj w drodze.

Otwórz swoje serce i proś. Ja to wszystko będę czynił przez ciebie. Ofiarę jaką składasz mi z siebie, przeznaczyłem na zadośćuczynienie za błądzących kapłanów i na wsparcie tych, którzy usilnie pragną wypełniać powołanie jakie im dałem."

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

 

 

 

 

Stacja VIII Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Z jakim nastawieniem serca upominasz innych ? Jak przyjmujesz upomnienia?„W trojaki sposób ludzie reagują na sytuacje trudne zawierające element zła i bólu:

-odpowiadają buntem i złością

-uciekają

-przyjmują w duchu ekspiacji w jedności ze Mną i ofiarują swoje cierpienie za bliźnich-szczególnie za tych ,którzy są przyczyną ich cierpienia. Ta trzecia droga prowadzi do zbawienia wszystkich uczestników cierpienia: tych, którzy je zadają i tych którzy je przyjmują. I jest drogą pozbawioną egoizmu i pragnienia zemsty.

Jest drogą czystej miłości - Moją Drogą. Kto pragnie być Moim uczniem i Moim apostołem, musi przyjąć tą trzecią drogę walki ze złem. To droga walki ze złem przede wszystkim w sobie -a poprzez to, także ze złem przychodzącym z zewnątrz jako próba.

Zło docierające z zewnątrz dopuszczane jest w celu ujawnienia twego wewnętrznego zła, którego nie chcesz dostrzec.”

"Słowo Pouczenia" Alicja Lenczewska

 

„Nie jest możliwe dostrzegać Mnie w innych ludziach, jeśli nie dostrzegasz Mnie w sobie. Jeśli nie pragniesz ukochać Mnie we własnej duszy - jakże będziesz mogła kochać Mnie w bliźnim.” (...)

„Świat pełen jest braci i sióstr twoich, którzy podobnie jak ty trudzą się, cierpią, tęsknią i kochają.

I oczekują miłości. Daj im jej cząstkę”

"Słowo Pouczenia " Alicja Lenczewska

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

 

 

 

 

 <

Kamera

Msze Święte

Niedziela:

8:00, 10:30, 17:00


Dni powszednie

czas letni:       18:00

czas zimowy: 17:00

 

Zegar
Dzisiaj jest

czwartek,
25 lipca 2024

(207. dzień roku)

Święta

Czwartek, XVI Tydzień zwykły
Rok B, II
Święto św. Jakuba, apostoła

Licznik
Liczba wyświetleń:
994755