• ółążść‡

Krucjata Wyzwolenia Człowieka

W naszej parafii członkowie KWC spotykają się regularnie od 2011r. w niedziele o godzinie 18:00 (oprócz trzeciej niedzieli miesiąca) na plebanii.

Spotkania mają charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich, dla których trzeźwość w naszych rodzinach i  narodzie jest ważna.Czekamy na Ciebie!

 

Krucjata Wyzwolenia Człowieka (KWC) – program krzewienia abstynencji zainicjowany przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch Światło-Życie ogłoszony 8 czerwca 1979 roku w Nowym Targu w obecności Jana Pawła II.

Pierwowzorem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jest Krucjata Trzeźwości (później Krucjata Wstrzemięźliwości) założona przez ks. Franciszka Blachnickiego w 1957 r. Centrala Krucjaty została zlikwidowana w 1960r. przez Służbę Bezpieczeństwa. W następnych latach propagowanie abstynencji odbywało się w ramach rekolekcji oazowych.

Bezpośrednim bodźcem do powołania KWC było wezwanie Jana Pawła II, aby przeciwstawiać się „wszystkiemu co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa”

KWC jest programem ewangelizacyjnym, którego założeniem jest uwolnienie człowieka od uzależnień, przede wszystkim od uzależnienia alkoholowego, poprzez zawierzenie Jezusowi Chrystusowi. Celem jest osiągnięcie wolności rozumianej zgodnie z chrześcijańską koncepcją wolności osoby. Uczestnicy Krucjaty praktykują modlitwę, post i jałmużnę. Modlitwa ofiarowana jest w intencji osób uzależnionych; post oznacza dobrowolną rezygnację z wszelkich napojów alkoholowych jako wyraz chrześcijańskiej miłości do ludzi uzależnionych; jałmużna zaś jest dawaniem bliźnim tego, czego najbardziej potrzebują (nadziei, troski, czasu...). Ideą Krucjaty jest odkrycie ludzkiej i chrześcijańskiej godności i życie według Bożego planu.

 

Cele Krucjaty Wyzwolenia Człowieka:

·        członkowie KWC starają się żyć zgodnie z chrześcijańskimi wartościami i reprezentować je wobec innych

·        starają się żyć jako ludzie wolni, odpowiedzialni za swoje postępowanie

·        dobrowolnie i całkowicie rezygnują ze spożycia alkoholu

·        sprzeciwiając się społecznemu obyczajowi (czy wręcz przymusowi) picia, organizują spotkania towarzyskie i wszelkie uroczystości bez alkoholu

·        podejmują służbę wobec ludzi zniewolonych i uzależnionych – nie tylko przez alkohol

Są dwa rodzaje przynależności do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka:

·        kandydat – deklaruje przynależność do KWC na okres jednego roku

·        członek – deklaruje przynależność stałą, na czas szczególnego zagrożenia (to bywa czasem błędnie określane jako przynależność na całe życie lub na czas istnienia Krucjaty)

 

Dobrowolne zobowiązanie do modlitwy i całkowitej abstynencji deklarowane jest na piśmie i składane bądź wysyłane do tzw. Stanic Krucjaty istniejących w diecezjach i parafiach w Polsce i wielu innych krajach. Stanica nr 1 znajduje się w Krościenku nad Dunajcem w Centrum Ruchu Światło-Życie na Kopiej Górce. Deklaracje stałych członków wpisywane są do Ksiąg Czynów Wyzwolenia.

Kamera

Msze Święte

Niedziela:

8:00, 10:30, 17:00


Dni powszednie

czas letni:       18:00

czas zimowy: 17:00

 

Zegar
Dzisiaj jest

czwartek,
25 lipca 2024

(207. dzień roku)

Święta

Czwartek, XVI Tydzień zwykły
Rok B, II
Święto św. Jakuba, apostoła

Licznik
Liczba wyświetleń:
994752